Oslavy obce Mcely

Obec Mcely ve spolupráci s Římskokatolickou farností, Chateau Mcely a místními spolky zve na slavnosti k 770. výročí obce a 670. výročí kostela sv. Václava ve dnech 28. a 29. května 2022.


Program akce


Sobota 28. 5. 2022

Dopolední program
8:00 Děkovná mše v kostele Sv. Václava
9:00 Zahájení v horní části parku na návsi

 • uvítání starostkou
 • představení nové knihy „Příběh obce a zámku Mcely“ autorem PhDr. Františkem Dudkem a její požehnání P. Mgr. Lukášem Hrabánkem
 • pozvánka kronikářky Jany Hejlové na výstavu dokumentů k výročí obce v místní knihovně
 • vystoupení dětí MŠ Mcely
 • pietní akt u pomníku padlých a památníku J. F. Kocha

10:00 – 13:00 Výstava dokumentů a fotografií k výročí obce v místní knihovně v budově OU.
10:30 – 11:30 Prohlídka historických artefaktů na faře a komentovaná prohlídka kostela Sv. Václava

Odpolední a večerní akce na dětském hřišti:
Občerstvení celý den zajišt’uje se svým týmem Alexandr Juhasz a Dvůr Seletice.
Čeká vás nabídka regionálních produktů, soutěže pro děti, malování na obličej, lukostřelba, projížd’ka koňským spřežením, a jiné.

13:30 Taneční vystoupení spolku DĚTI MCELY
14:00 Divadelní hra F. Dudka „Mceláci sobě aneb Vejroční vejčepní vejšplechty“
15:00 Vystoupení COUNTRY BABY
15:20 Taneční vystoupení spolku DĚTI MCELY
16:00 Ukázka hasičského sportu
18:00 Vystoupení COUNTRY BABY
19:00 Taneční zábava za doprovodu hudební skupiny PROČ NE
22:00 Ohnivá show taneční skupiny SIDEREA
22:30 Slosovaní vstupenek

Neděle 29. 5. 2022

13:00 – 13:30 Výstava dokumentů a fotografií k výročí obce v místní knihovně v budově OU.
14:00 Slavnostní otevření obnovené Lužické stezky aneb Špacíru princezny Almerie Thurn–Taxis s prohlídkou zámeckého parku – sraz u dolní brány zámku Chateau Mcely

 • procházka zámeckým parkem s výkladem zámeckého zahradníka Jana Ulbricha
 • uvítání majitelkou zámku paní Inéz Cusumano
 • informace Petra Kloučka o obnově stezky
 • slavnostní otevření stezky
 • procházka po trase stezky k objektu Staré vodárny
 • informace PhDr. F. Dudka o historii vodárny a významu jejího pramene
 • pojmenování pramene, jeho požehnání P. L. Hrabánkem a prohlášení objektu Staré vodárny za místní technickou památku
 • procházka po trase stezky do areálu lužického hradiště s výkladem PhDr. F. Dudka

Program je pod taktovkou obecního úřadu Mcely a jeho změna je vyhrazena. Časy jsou orientační.