Nebeská
královna Mcelská
a Mcelský zázrak

10. července 2020
Autor: Inéz Cusumano


Nemusíme věřit na zázraky, na víly z lesa a sedmihlavé draky, na otevírání pokladů a studánek, na čerty a padající hvězdy, stejně se dějí, stejně tady jsou, a budeme-li dávat dobrý pozor, spatříme je tančit v mlžném oparu, světélkovat v tmách i propadat se do hlubin.

Někde mezi nocí a dnem, někde mezi realitou a snem, ožijí i ti, jejichž životy zanechaly nesmazatelné stopy.

Alena Holá

Nebeská královna Mcelská

Ve Mcelích má uctívání ženského božství dlouhou tradici. Nepochybně nejvýraznější, detailně zaznamenaná a hluboce prožívaná byla zjevení Panenky Marie Mcelské třem sirotkům v letech 1849-1850, kdy se Mcely dokonce staly vyhlášeným mariánským poutním místem. Podle starých záznamů se devět let před podobnou událostí v Lourdech zjevovala Panenka Marie třem děvčátkům po dobu devíti měsíců a sdělila jim devět tajemství na malém poli mezi zámkem Mcely a sousedícím kostelem. Údajná zjevení Panny Marie jsou známá jako Mcelský zázrak. Naši hosté často různými slovy popisují, že na zámku cítí velice zvláštní, silnou až magickou energii, ve které se daří lásce ve všech podobách. Od dobrých mezilidských vztahů mezi kolegy na firemním setkání, přes lásku mezi rodiči a dětmi, mileneckou lásku, až po tu nejvyšší, Boží lásku.

Možná ale, že to co návštěvníci na zámku doopravdy cítí, je harmonie mužského a ženského principu. Od samého počátku je vizí Chateau Mcely měnit svět k lepšímu. Vytvořit krásné prostředí s láskyplným servisem, kde se návštěvníci mohou pozitivním prožitkem inspirovat k přeorganizování svých životních priorit tak, aby byli více v souladu se svými opravdovými vnitřními hodnotami a potřebami světa. Jinými slovy, aby došlo v každém z nás k propojení srdce a rozumu, tedy ženského a mužského principu a tím jsme začali dělat lepší rozhodnutí pro sebe i svět kolem nás.

Když je nám lidem nejhůř, od nepaměti se obracíme k vyšší moci s prosbou o záchranu, o pomoc, o smilování. Utrápené duše podvědomě vyhledávají ženskou božskou energii, která jim vždy naslouchá, má pro jejich utrpení nekonečné pochopení, je ztělesněním milosrdenství i soucitu. Ví vše o utrpení a přináší úlevu i uzdravení. Po většinu historie lidstva byla jako nejvyšší Stvořitelka vzývaná Velká Matka Bohyně. Někdy se jí také říkalo Nebeská královna. Teprve v relativně nedávné době byla tato nejvyšší Bohyně nahrazena mužským božstvím. Nebeská královna byla však tak silným archetypem, že se k nám vrátila v podobě Panenky Marie a opět si získala naše srdce.

My ženy však mnohdy hledáme vzor v komplexnějším božství. Pro doplnění v současné době nezdůrazňovaných ženských božských aspektů proto zabrousíme dál do historie, kde nacházíme mocnou stvořitelku, egyptskou bohyni Isis, která se stala vzorem pro vznik pozdějších Bohyň v kulturách celého světa. Ztělesňuje totiž celostní sílu ženství, nejenom schopnost hluboce prožívat mezilidské vztahy, poskytovat útěchu a milosrdenství, ale reprezentuje také aktivní stvoření, zdroj obživy a ochrany. Někdy také dokáže spíš chytrými skutky, než čistou logikou nebo fyzickou silou, dosáhnout svého. Ukazuje nám, jak si můžeme pomocí svého vlastního nadání vytvořit život, po kterém toužíme, než si jenom stěžovat na život, který se nám nelíbí. Také ženy vede k tomu, aby byly samostatné a soběstačné.

Cítím, že právě v této době je celistvá ženská energie potřebná na záchranu světa – na záchranu zdraví, vztahů, podnikání a přírody. Celistvá ženská energie není jen yin – něžná, opatrující, milující. I uvnitř yin ženské energie existuje yang element - Matka medvědice, ochranitelka, válečnice. Obzvláště v těžké době potřebujeme ženskou mateřskost, laskavost, opatrovnictví, soucit, ale také sílu, povzbuzení i bojovnost.


Mikina Nebeská královna Mcelská

1 890 Kč

Kolekce Nebeské královny Mcelské

V tomto kontextu pomalu vzniká zárodek kolekce Nebeské královny Mcelské – kolekce věcí s obrazem Panenky Marie Mcelské. Připravila jsme první kousky této kolekce, kterou bych ráda postupně rozšiřovala. V období společenské izolace, velké nejistoty a strachu jsem oslovila malířku Alenku Holou, která od samého počátku Chateau Mcely otiskuje svoji duši do všech aspektů projektu, aby se zhostila nelehkého úkolu zobrazení Panenky Marie Mcelské. Kromě překrásného obrazu je Alenka také autorkou poetického textu v úvodu. Hlavním záměrem kolekce je zprostředkovat našim hostům ten samý pocit ochrany a naděje, který ve Mcelích cítíme, když se k Nebeské královně Mcelské obracíme s našimi strachy a bolestmi. Doufám také, že obrázek mcelské Bohyně na nějakém oblíbeném předmětu bude jeho nositeli připomínat potřebu harmonie ženské a mužské energie v něm samotném. Jen tak můžeme vyléčit Zemi a obnovit její narušenou rovnováhu. K vytvoření této mariánské kolekce přistupujeme s velkou pokorou, láskou a vděčností za všechny dary, kterými jsme dennodenně ve Mcelích zahrnováni. Má proto neziskový charakter a jelikož je jenom z těch nejkvalitnějších materiálů a v malém počtu kusů, předpokládám hlavně pokrytí nákladů a možná menšího zisku, který v takovém případě věnujeme projektům na posílení hlasu žen tam, kde ho nemají.

Z obrazu vychází větší pohled Panenky Marie Mcelské se stejnou malbou.
Těšíme se také z kvalitní mikiny s kapucí z organické bavlny, kterou zdobí jemný bílý medailonek s obrázkem Panenky Marie a latinským nápisem „Nebeská královna“ včetně roku Mcelského zázraku. Je to krásný pocit mít Panenku Marii Mcelskou hřejivě přímo u srdce. A konečně vznikla brožurka o Panence Marii Mcelské.

Obraz a celá mariánská kolekce byla uvedena na Chateau Mcely nyní na konci června v rámci Oslav Mcelského zázraku. Zázračně jsem kolekci připravila a uvedla ve stejný čas, jako obec Mcely představila dlouho chystanou vlastivědnou stezku za Mcelským zázrakem, o které jsme se dozvěděli jen pár dní před jejím uvedením! Nic tedy není náhoda ve spojitosti s touto mimořádnou událostí. Naši hosté si mohou podle poutačů tuto stezku projít a dozvědět se více o mcelském mariánském vidění.


Já osobně cítím velký vděk vůči mému manželovi, všem úžasným mužům v našem zámeckém týmu, v řadách hostů, dodavatelů i mezi mými přáteli, kteří nám ženám nebrání dennodenně projevovat svoji celistvou božskou ženskou energii. Bez celoživotního úsilí a díla historika pana Dr. Dudka, rodáka ze Mcel, bych se jen stěží dostávala k podkladům o historických událostech Mcel a okolního Svatojiřského lesa. Probudil ve mně i v celé mcelské komunitě úctu i zájem o udržování místních tradic. S otevřeným srdcem rozsáhle zpracoval i kapitolu dějin zjevení Panenky Marie Mcelské a dalších mariánských mcelských zázraků. Všichni tito muži se neobávají silné a svobodné ženské energie, ale stojí vedle nás a podporují nás jako praví partneři či dokonce rytíři. Sami totiž mají propojené srdce s rozumem a rozumí tomu, že laskavost není slabost, ale projev největší síly. Proto na Chateau Mcely volíme lásku každý den.

Vaše Inéz Cusumano