Důležité informace

Milí hosté, připravili jsme pro Vás souhrn důležitých informací a dovolíme si Vás požádat o Vaše pozorné pročtení. Děkujeme za pochopení.V případě Vašich dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Reception@ChateauMcely.com │ +420 325 600 000


Všeobecné informace k Vaší rezervaci

Otevírací doba restaurace

Snídaně servírujeme pro ubytované hosty od 8:00 do 10:00 hodin.
Oběd si můžete vychutnat od 12:00 do 16:00 hodin. Poslední objednávku pokrmů přijímáme do 15:00 hodin. Večeře se servírují od 18:00 do 23:00 hodin, poté se restaurace i pátio Bellavista uzavírají. Poslední objednávka pokrmů je možná do 22:00 hodin. Užijte si naši restauraci Piano Nobile ve Smart Casual dress code.

Check-in a Check-out

Check-in od 15:00 hodin
Check-out do 11:00 hodin

Na možnost zůstat v areálu hotelu i po době check outu se prosím, informujte na recepci. Pokud byste chtěli využít možnosti ubytování v den příjezdu již před 15. hodinou, případně si v den odjezdu ponechat pokoj do odpoledních hodin, kontaktujete prosím naše rezervační oddělení za účelem ověření této možnosti a ceny.

Mcely Summer Club powered by DSQUARED2

Relaxační zóna u přírodního koupacího jezírka nabízí pohodlí k letnímu lenošení, koupání a opalování. Měkké plážové osušky, lehátka a další doplňky se postarají o to, aby byl Váš prožitek ještě intenzivnější. Pro Vaše maximální pohodlí bude možný vstup do relaxační zóny pouze v čase ubytování, tedy od 15:00 hodin prvního dne do 11:00 hodin posledního dne. Ke vstupu do relaxační zóny Vás opravňují "Towel cards", které obdržíte při check-inu na recepci a vratíte při check-outu spolu s klíčem od pokoje. Při ztrátě karty Vás požádáme o úhradu 2 500 Kč.

Sauna a venkovní vířivka

Je bezplatně k dispozici ubytovaným hostům od 9:00 do 17:00 hodin na 60 minut pouze po předchozí rezervaci. Doporučujeme objednat si tento odpočinek ještě před vaším příjezdem z důvodu omezené kapacity. Děkujeme. Od 18:00 hodin je možný privátní pronájem po předchozí rezervaci za příplatek 400 Kč/60 minut/osoba.

Zrušení potvrzené rezervace – standardní rezervace

Dovolujeme si upozornit, že v případě zrušení rezervace tři dny před plánovaným příjezdem Vám bohužel budeme nuceni účtovat poplatek ve výši 50 % z celkové ceny ubytování a objednaných terapií. Při zrušení potvrzené rezervace v den plánovaného příjezdu činí tato částka 100 % z celkové ceny rezervovaných služeb Chateau Mcely.

Zrušení potvrzené rezervace – zvýhodněné nabídky

Dovolujeme si upozornit, že v případě zrušení potvrzené rezervace Vám bohužel budeme nuceni účtovat poplatek ve výši 100 % z celkové ceny ubytování, objednaných terapií a ostatních objednaných služeb.

Zrušení potvrzené rezervace – dárkový certifikát

V případě zrušení Vaší potvrzené rezervace 3 dny a méně před plánovaným příjezdem Váš dárkový certifikát pozbývá platnosti.

Nabídka transferů

Bude nám potěšením pro Vás zajistit exkluzivní dopravu z letiště Václava Havla. Pro cenu a dostupnost v daném termínu nás neváhejte kontaktovat.

Doklady (výňatek z Ubytovacího řádu)

Hosté jsou povinni při příjezdu předložit platný doklad totožnosti, podepsat registrační kartu, zajistit garanci předplatbou v hotovosti nebo předautorizací platební karty v odpovídající výši. Pokud se host neprokáže platným dokladem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas), je hotel oprávněn ubytování hostu odmítnout s ohledem k zákonu o místních poplatcích pro české občany a k zákonu 314/2015 Sb pro zahraniční klienty.

Cena za třetí osobu

Rádi bychom Vás informovali, že si Vám dovolíme za třetí a každou osobu navíc na pokoji naúčtovat poplatek. Za děti ve věku od 6 do 12 let 790 Kč a 1 290 Kč od 12 let výše. Děti do 6 let mají ubytování bezplatné.

Ubytovací řád Chateau Mcely

Milí hosté, prosíme o pozorné pročtení ubytovací řádu Chateau Mcely. Při ubytování si Vás dovolíme požádat o podpis registrační karty, kterým stvrzujete, že jste měli možnost do ubytovacího řádu nahlédnout. Znění ubytovacího řádu naleznete níže.

Hotelový řád Chateau Mcely

Podmínky uzavření smlouvy o ubytování

 1. Hotel poskytuje služby dle svého zařazení odpovídající úrovni hotelu.
 2. Ubytování hosta je vždy definováno v průběhu závazné rezervace a za tento typ ubytování je hostu účtována odpovídající cena.
 3. Hotel je oprávněn ubytovat pouze hosty, kteří mají platnou rezervaci ubytování a kteří se řádně zaregistrují. Hosté jsou povinni při příjezdu předložit platný doklad totožnosti, občanský průkaz nebo cestovní pas, podepsat registrační kartu, zajistit garanci předplatbou v hotovosti nebo předautorizací platební karty v odpovídající výši.
 4. Pokud se host neprokáže platným dokladem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas), je hotel oprávněn ubytování hostu odmítnout s ohledem k zákonu o místních poplatcích pro české občany a k zákonu 314/2015 Sb. pro zahraniční klienty. Počet osob na pokoji odpovídá počtu osob přihlášených k ubytování. Ubytovaný se zavazuje oznámit jejich přesný počet při přihlášení.
 5. Na základě potvrzené objednávky je hotel povinen hosta ubytovat od 15:00 do 24:00 hod. Po tuto dobu je pokoj pro hosta rezervován, není-li objednávkou určeno jinak. Případné brzké ubytování před 15:00 hod je nutné dohodnout předem, v okamžiku rezervace pokoje a vyčkat na odsouhlasení a případné nacenění této nadstandardní služby hotelem.
 6. Hosty bez předchozí potvrzené rezervace a hosty přijíždějící po 24:00 hod není hotel povinen ubytovat.
 7. Není-li možné prodloužit pobyt hosta v pokoji, ve kterém byl ubytován při příjezdu, je hotel oprávněn nabídnout pokoj jiný.

Odpovědnost ubytovatele za věci ubytovaného

 1. Hotel odpovídá za škodu na odložených věcech pouze v případě, že věci byly odevzdány některému z pracovníků hotelu do úschovy. Za ostatní odložené či zapomenuté věci hostů hotel neručí. Za klenoty, peníze a jiné cennosti hotel odpovídá bez omezení, pouze pokud byly uložené v hotelovém trezoru, či převzaty hotelem do úschovy nebo pokud došlo ke škodě na nich jednáním pracovníka hotelu. Osobní trezory jsou zabudovány v pokojích. Rádi bychom Vás informovali, že hotel nenese odpovědnost za uschované věci v trezoru na pokoji či vlastním osobním trezoru. Instrukce k obsluze trezoru jsou uložené uvnitř.
 2. Právo na náhradu škody musí být uplatněno v hotelu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů po dni, kdy se poškozený o škodě dozvěděl.

Obecná pravidla ubytování

 1. K přijímání návštěv jsou určeny společenské prostory hotelu. V ubytovací části mohou být návštěvy přijímány pouze od 8:00 do 22:00 hodin se souhlasem pracovníka recepce. Mimo tuto dobu mají do ubytovací části přístup pouze ubytovaní hosté.
 2. V případě onemocnění či poranění hosta hotel zajistí lékařskou pomoc. Poplatek za převezení a ošetření si hradí host sám. Výjimkou je situace, kdy je hotel odpovědný za vzniklé onemocnění či poranění hosta. Ubytovatel může hostu podat léčivo z lékárničky dle výběru zletilého hosta či třetí zletilé osoby pro hosta, a to pouze na výslovný pokyn takového hosta či osoby. Riziko spojené s podáním takových léčiv, jako i případné riziko kontraindikace, nese žadatel o vydání léčiva.
 3. Ve všech prostorách hotelu není dovoleno kouřit. V případě nedodržení si Vám dovolíme naúčtovat částku 5 000 Kč.
 4. Hosté hotelu nejsou oprávněni přemísťovat žádný nábytek a zařízení a provádět jakékoli zásahy do elektrické sítě a zařízení umístěných na pokoji či ve společenských prostorách hotelu. Z bezpečnostních důvodů mohou hosté používat pouze ty elektrické spotřebiče, které slouží k jeho osobní hygieně (vysoušeče vlasů, holicí strojky, masážní strojky atd.) a dále notebooky, tablety a obdobné drobné elektrické spotřebiče.
 5. Hosté jsou oprávněni využít zdarma bezdrátové připojení k internetu prostřednictvím wifi, a to jak ve všech prostorách hotelu, tak v zámeckém parku.
 6. Psi a jiná domácí zvířata mohou sdílet pokoj za předpokladu, že majitel prokáže jejich nezávadný zdravotní stav a za předpokladu, že majitel souhlasí a respektuje hotelová pravidla pobytu s domácími mazlíčky, která obdrží v písemné podobě. Cena za pobyt zvířete se účtuje podle platného ceníku.
 7. Od 22:00 do 7:00 hodin jsou hosté povinni respektovat noční klid.
 8. Pokud ubytovaná osoba pod vlivem alkoholu či omamných látek nebude skýtat záruku dodržování ubytovacího řádu, může jí být zamezen vstup do hotelu. Opakování této situace bude důvodem ukončení ubytování takové osoby.
 9. Ve výjimečných případech je hotel oprávněn nabídnout hostovi jiné ubytování, než které si objednal. Toto ubytování se ovšem nesmí podstatně lišit od původně potvrzeného.
 10. V prostorách hotelu není povoleno konzumovat vlastní nápoje a potraviny.
 11. Hosté, kteří si přejí využívat ohniště v zámeckém parku, tak konají na vlastní nebezpečí a vlastní zodpovědnost a jsou povinni se řídit Provozním řádem ohniště. Provozovatel hotelu nezodpovídá za poškození zdraví nebo majetku, které host způsobí sobě, provozovateli nebo třetí osobě. Oheň je možné rozdělávat pouze na vyhrazeném místě, které je k tomu určeno a ve vyhrazeném čase - tj. od 7:00 do 21:00 hodin. 
 12. Pro případ, že má host zájem přiletět helikoptérou, či jiným nestandardním dopravním prostředkem, zavazuje se o této skutečnosti informovat hotel nejpozději 14 dní před příjezdem. Účelem této povinnosti je vyřízení veškerých k tomu nezbytných náležitostí, vč. zajištění přistávací plochy apod. Hostovi není umožněno (při zvolení letecké dopravy) přistát v areálu hotelu. Objednatel nese odpovědnost za případné škody způsobené příjezdem, odjezdem, přistáním či odletem. Pro případ letecké dopravy je hotel v případě zájmu objednatele připraven po předchozí domluvě zajistit též transfer na zámek z místa příletu.
 13. Informace o cenách hotelových služeb jsou k dispozici na recepci a na webových stránkách hotelu.
 14. Management hotelu přivítá jakékoli návrhy na zlepšení a zároveň děkuje i za kritické připomínky.
 15. Hosté jsou povinni seznámit se s hotelovým řádem a dodržovat ustanovení tohoto hotelového řádu. V případě, že je host poruší, má hotel právo ukončit pobyt hosta před původně dohodnutým dnem odjezdu.
 16. Pokud má host během ubytování nějaká opodstatněná přání nebo stížnosti, může oslovit příslušný hotelový personál, který vyvine maximální snahu vyhovět hostovu přání.

Bezpečnost, odpovědnost hosta za způsobenou škodu

 1. Ve veškerých prostorách hotelu je zakázáno nosit nebo uchovávat zbraně.
 2. Děti mladší deseti let nesmí z bezpečnostních důvodů zůstat v pokoji či v ostatních prostorách hotelu a zámeckého parku bez dozoru dospělé osoby. Za případné škody způsobené dětmi nese plnou odpovědnost jejich zákonný zástupce.
 3. Osoby s omezenou schopností pohybu a orientace a osoby neschopné samostatného pohybu není možné z bezpečnostních důvodů ubytovat ve 4 NP a 5 NP, tj. v pokojích Agape a Silk.
 4. Hotelové jezírko je bez plaveckého dozoru, host odpovídá sám za vlastní bezpečnost i bezpečnost jemu svěřených osob. Je zdravotně způsobilý, (vč. jemu svěřené osoby), k užívání tohoto zařízení a je osobně odpovědný za přizpůsobení užívání koupaliště v areálu provozovatele s ohledem na plavání a jiné vodní aktivity. Host je dále odpovědný za újmu sobě způsobenou při užívání koupaliště umístěného v areálu provozovatele, za porušení uvedených základních pravidel užívání koupaliště, či způsobení škody nebo jiné újmy třetí osobě nevhodným užíváním koupaliště.
 5. Před vstupem do blahodárné sauny a venkovní vířivky je host povinen použít sprchu v prostorách saunového domečku a důkladně ze sebe smýt pot, mýdlo, krém či parfém. Díky tomu je možné udržovat potřebnou kvalitu vody. Mezi každým použitím vířivky probíhá příprava pro dalšího hosta, při kterém je provedena i kontrola dodržování tohoto opatření. Pokud dojde ke znečištění vířivky, budou hostovi účtovány náklady spojené s výměnou vody a čištěním ve výši 4 000 Kč.
 6. Hosté jsou odpovědni za škody způsobené na hotelovém majetku.
 7. Host hradí jím způsobenou škodu, pokud neprokáže, že jí nezavinil. Tento nárok hotelu se vztahuje i na škodu, která je zjištěna až po odjezdu hosta.

Odjezd z hotelu

 1. Host užívá pokoj po sjednanou dobu pobytu. Nebylo-li domluveno a schváleno hotelem předem jinak, host se musí odhlásit nejpozději do 11:00 hod posledního dne pobytu a do této doby je povinen pokoj uvolnit. Neučiní-li tak, je hotel oprávněn účtovat hostu pobyt za další den, popř. alespoň jeho část.
 2. Hosté musí při opuštění pokoje uzavřít vodovodní kohoutky a zavřít dveře. Při odhlášení z hotelu musí na recepci odevzdat klíče od pokoje.
 3. Za ubytování a služby hosté platí na konci svého pobytu dle platného ceníku. V případě delšího pobytu je host povinen uhradit svůj účet minimálně jednou za týden. Před odjezdem z hotelu je povinností každého hosta řádně se odhlásit a vyrovnat svůj účet.
 4. V případě ztráty klíče je host povinen neprodleně ztrátu nahlásit na recepci. V případě, že tak neučiní, hotel nenese odpovědnost za vzniklou škodu související se ztrátou klíče. Za ztracený klíč je hostu účtován poplatek ve výši 1 000 Kč. Tento poplatek je host povinen uhradit ještě před odjezdem z hotelu.

Informace o nakládání s osobními údaji

 1. Společnost Chateau Mcely s.r.o., IČO: 26728796 se sídlem Mcely 61, Mcely 289 36 (dále jen “Správce”) zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen “GDPR”) a dalšími právními předpisy. Správce zpracovává údaje získané především od subjektu údajů a dále údaje získané od třetích stran (např. cestovních kanceláří, on-line portálů. apod.), které jsou oprávněny se Správcem předmětné údaje sdílet, kdy Správce zpracovává údaje od třetích stran pouze v rozsahu nezbytném pro plnění smluv nebo zákonných povinností ve smyslu níže uvedeného. Osobní údaje v rozsahu údajů jméno, příjmení, datum příjezdu, datum odjezdu, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa trvalého bydliště a datum narození mohou být zpracovány za účelem uzavření a plnění smlouvy o ubytování či obdobné smlouvy (dále jen”smlouva”) a za účelem uplatňování práv Správce vyplývajících ze smlouvy. Osobní údaje v rozsahu údajů jméno, příjmení, datum příjezdu, datum odjezdu, adresa trvalého bydliště, účel pobytu, číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu (cestovního pasu) mohou být zpracovány za účelem plnění povinností Správce uložených mu zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění. Osobní údaje v rozsahu údajů jméno, příjmení, datum příjezdu, datum odjezdu, adresa trvalého bydliště, datum narození, číslo cestovního dokladu (cestovní pas), státní občanství, číslo víza a účel pobytu mohou být zpracovány za účelem plnění povinností Správce dle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů v platném znění.
 2. Osobní údaje bude hotel zpracovávat manuálně i automatizovaně přímo prostřednictvím svých k tomu pověřených zaměstnanců a dále prostřednictvím zpracovatelů pověřených hotelem na základě smluv o zpracování osobních údajů. Host má právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných hotelem, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování. Host má dále právo získat od hotelu osobní údaje, které se hosta týkají a údajů, jež hotelu poskytnul. Hotel na základě písemné žádosti hosta poskytne údaje bez zbytečného odkladu. Toto právo se nevztahuje na osobní údaje, které nejsou zpracovávány automatizovaně. Domnívá-li se host, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, může se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). Kontaktní údaje hotelu: Chateau Mcely 61, 289 36, Mcely. Osobní údaje bude ubytovatel zpracovávat po dobu 6 let, resp. po dobu požadovanou příslušnými platnými právními předpisy (např. zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky).

Tento ubytovací řád nabývá platnosti dne 1. 5. 2018.

Ing. Vlastimil Plch, MBA
Founding Managing Director
Chateau Mcely

Ochrana osobních údajů - GDPR

Společnost Chateau Mcely s.r.o. IČO: 267 287 96 se sídlem Mcely 61, Mcely 289 36 (dále jen „Správce“) zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a dalšími právními předpisy.

Správce zpracovává údaje získané především od subjektu údajů a dále údaje získané od třetích stran (např. cestovních kanceláří, online portálů apod.), které jsou oprávněny se Správcem předmětné údaje sdílet, kdy Správce zpracovává údaje poskytnuté od třetích stran pouze v rozsahu nezbytném pro plnění smluv nebo zákonných povinností ve smyslu níže uvedeného.

Osobní údaje v rozsahu údajů jméno, příjmení, datum příjezdu, datum odjezdu, telefonní číslo, emailová adresa, adresa trvalého bydliště a datum narození mohou být zpracovávány za účelem uzavření a plnění smlouvy o ubytování či obdobné smlouvy (dále jen „smlouva“) a za účelem uplatňování práv Správce vyplývajících ze smlouvy.

Osobní údaje v rozsahu údajů jméno, příjmení, datum příjezdu, datum odjezdu, adresa trvalého bydliště, účel pobytu, číslo občasného průkazu nebo cestovního dokladu (cestovního pasu) mohou být zpracovávány za účelem plnění povinnosti Správce uložených mu zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění.

Osobní údaje v rozsahu údajů jméno, příjmení, datum příjezdu, datum odjezdu, adresa trvalého bydliště, datum narození, číslo cestovního dokladu (cestovní pas), státní občanství, číslo víza a účel pobytu mohou být zpracovávány za účelem plnění povinností Správce dle zákona č.326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění.

Osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně i automatizovaně přímo prostřednictvím svých k tomu pověřených zaměstnanců a dále prostřednictvím zpracovatelů pověřených Správcem na základě smluv o zpracování osobních údajů.

Osobní údaje v rozsahu údajů jméno, příjmení, datum příjezdu, datum odjezdu, adresa trvalého bydliště, datum narození, číslo občanského průkazu, číslo cestovního dokladu, státní občanství, číslo víza a účel pobytu mohou být Správcem zpřístupněny orgánům státní správy nebo samosprávy v souladu s výše citovanými zákony.

Osobní údaje v rozsahu údajů jméno, příjmení, datum příjezdu, datum odjezdu, adresa trvalého bydliště, číslo pokoje a datum narození mohou být zpřístupněny subjektům, u nichž bude Správce uplatňovat svá práva ze smlouvy (zejména soudy, notáři, exekutoři).

Výše uvedené osobní údaje jsou za akceptace zásady minimalizace údajů a dalších zásad vyplývajících z GDPR a souvisejících předpisů minimem, které Správce požaduje za účelem plnění svých práv a povinností, která vyplývají z výše popsaných smluv uzavíraných se subjekty údajů a dále ze shora citovaných zákonů.

Uvedením emailové adresy ubytovávaná osoba uděluje správci dobrovolně souhlas se zpracováním tohoto osobního údaje za účelem zasílání obchodních a marketingových nabídek a sdělení. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou a může být kdykoliv odvolán. Emailová adresa bude automatizovaně zpracována zaměstnanci Správce a třetím osobám nebude zpřístupněna.

Citlivé údaje Správce obvykle nezpracovává a od subjektů údajů tedy nepožaduje. Výjimkou mohou být údaje o zdraví subjektu údajů, které subjekt údajů Správci dobrovolně poskytne. Takové údaje pak Správce může využít k tomu, aby subjektu údajů nabídl kvalitnější služby a splnil konkrétní přání subjektu údajů.

Subjekt údajů má právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných Správcem, právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování. Subjekt údajů má dále právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, jsou-li údaje správcem zpracovávány na základě tohoto souhlasu.

Subjekt údajů má dále právo získat od Správce osobní údaje, které se subjektu údajů týkají a jež subjekt údajů Správci poskytnul. Správce na základě žádosti subjektu údajů poskytne subjektu údajů údaje bez zbytečného odkladu ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo je na žádost subjektu údajů poskytne jinému jednoznačně určenému správci. Toto právo se nevztahuje na osobní údaje, které nejsou zpracovávány automatizovaně.

Správce nemá úmysl poskytovat osobní údaje do třetích zemí.

Domnívá-li se subjekt údajů, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, může se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Kontaktní údaje Správce
Chateau Mcely, s.r.o.
Mcely 61, 289 36 Mcely
Ing. Petra Horáková, Deputy Managing Director
petra@chateaumcely.com

Informace na základě novely zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele

Ubytovaný host má právo podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: https://adr.coi.cz

Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce je www.coi.cz.

V souladu s ustanovením § 1837 písmeno j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ubytovanému jako spotřebiteli nevzniká právo na odstoupení od smlouvy o ubytování, pokud ubytovací zařízení poskytuje plnění v určeném termínu.

Pravidla pro užívání cookies

Webová stránka ChateauMcely.com používá cookies, což jsou malé datové soubory, které jsou na Vašem počítači nebo mobilním zařízení uloženy internetovým prohlížečem při návštěvě webové stránky. Cookies používáme pro nastavení obsahu stránek a optimalizaci využití webových stránek. Rovněž jsou používány k vytvoření anonymních, souhrnných statistických údajů, které pomohou analyzovat, jakým způsobem uživatel používá webové stránky.

Pokud nesouhlasíte s používáním cookies, můžete je pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo opustit naši stránku. Omezení používání cookies může mít vliv na některé funkce, které jsou důležité pro optimální fungování webových stránek.

Všeobecné Obchodní Podmínky Chateau Mcely s.r.o. a Mcely Bouquet s.r.o. 

ÚČASTNÍCI SMLUVNÍHO VZTAHU

 • firma Chateau Mcely s.r.o. se sídlem na adrese Mcely 61, 289 36, registrována pod identifikačním číslem 267 287 96 provozující Hotelový resort, dále jen jako „Hotel“
 • firma Mcely Bouquet s.r.o. se sídlem na adrese Mcely 61, 289 36, registrována pod identifikačním číslem 094 94 774 (výroba a prodej čistě přírodní kosmetiky MCELY BOUQUET dále jen jako „Kosmetická kolekce“
 • objednatel – jako fyzická či právnická osoba (Tyto podmínky platí obecně pro všechny hotelové Hosty a Agentury, se kterými není sjednána písemná smlouva o poskytování služeb.), dále jen "Host"

REZERVACE UBYTOVÁNÍ A SLUŽEB:

 • Rezervace ubytování a dalších služeb v Hotelu a potvrzení této rezervace ze strany hotelu je možné pouze písemně, tj. emailem.
 • Rezervace se považuje za platnou a závaznou v případě, že Hotel písemně potvrdí Hostovi provedenou rezervaci nebo automatické emailové potvrzení generované příslušným online rezervačním systémem.
 • Rezervace je dokončena pomocí platební karty nebo uhrazením zálohy ve výši objednaného ubytování a služeb. Mohou být stanoveny individuální podmínky.
 • V případě, že Hotel nebo Host nesplní podmínky, které jsou uvedeny v bodu výše, Chateau Mcely s.r.o. nemusí ubytování a služby poskytnout.
 • Údaje, které jsou uvedeny na potvrzení rezervace, jsou závazné pro obě strany

CENY, STORNOVACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY:

 • Cena je uvedena za pokoj na jednu noc, včetně snídaně, pokud nezvolí host jinak.
 • V ceně ubytování je zahrnuto DPH. Poplatek z pobytu ve výši 14 Kč/osoba na noc není zahrnut v ceně ubytování. Tento poplatek Host uhradí na recepci Hotelu.
 • Zrušení potvrzené rezervace je možné učinit rovněž pouze písemnou formou, tedy emailem. Přesný způsob zrušení rezervace je daný rezervačním systémem, který byl pro rezervaci využit.
 • Při zrušení rezervace, která byla zadána přes externí poskytovatele (např. booking.com) je nutné rezervaci zrušit taktéž přes tohoto poskytovatele způsobem, který poskytovatel vyžaduje a za podmínek rezervace.
 • Změna rezervace, tj. přesun objednaných služeb na jiný termín je považován za zrušení původní rezervace a řídí se stejným režimem jako zrušení rezervace.
 • Ubytování je možné uhradit v hotovosti v Kč. V případě platby kreditní/platební kartou bude účtována částka v měně Kč. V případě služby DCC si může klient zvolit měnu dle vydavatele jeho platební karty nebo Kč.
 • Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 • Chateau Mcely s.r.o. si vyhrazuje právo předběžné předautorizace karty Hosta až do výše celkové částky za ubytování.
 • V případě nedojezdu hosta je rezervace stornována a Chateau Mcely s.r.o. je oprávněn účtovat náklady na celý pobyt Hosta.

PRÁVA A POVINNOSTI HOSTA:

 • Host má právo užívat rezervovaných prostor a jejich vybavení, stejně tak jako vybavení společných prostor
 • Host je odpovědný za všechny škody způsobené v pokoji během pobytu a souhlasí s tím, že uhradí případné náklady na opravy, výměny nebo zvláštní čištění. Výše úhrady bude určena Hotelem.
 • Host je povinen veškeré závady a případné nedostatky reklamovat během svého pobytu, aby mohla být sjednána náprava.
 • Host je povinen nejpozději v den odjezdu uhradit náklady spojené s využitím služeb Chateau Mcely s.r.o., včetně doplňkových služeb, nebylo-li dohodnuto jinak. V případě neuhrazení částky je Hotel oprávněn účtovat odpovídající částku z platební karty hosta po jeho odjezdu.
 • Host může odstoupit od smlouvy na základě stornovacích podmínek nebo v případě, že Chateau Mcely s.r.o. neposkytl Hostovi předem dohodnuté služby odpovídající standardu rezervovaného Hotelu.
 • Doba přihlášení do hotelů je od 15:00 v den příjezdu. Dřívější přihlášení je možné pouze po dohodě s Chateau Mcely s.r.o. za poplatek.
 • Doba odhlášení je do 11:00 v den odjezdu. Pozdní odhlášení je možné po dohodě s Chateau Mcely s.r.o.  za poplatek.
 • Hotel je nekuřácký. Porušení tohoto nařízení a kouření v pokoji či prostorách hotelu opravňuje Hotel, aby Hostovi naúčtoval penále ve výši 5 000 Kč za vyčištění pokoje či prostor Hotelu. Kouření je možné pouze mimo prostory hotelu.
 • V rozmezí od 22:00 a 6:00 je doba nočního klidu. Chování, které vede k rušení ostatních hostů v době nočního klidu, je přísně zakázáno (zahrnuje hlasitý poslech hudby, televize, křik v pokojích, chodbách a další rušivé chování). V případě vážného porušení tohoto pravidla může hotel penalizovat hosty finanční pokutu až do výše 10 000 Kč nebo, v nutných případech, volat policii.
 • Ubytovaní zvířete/psa v hotelích společnosti Chateau Mcely s.r.o. je možné za příplatek 650 Kč za den a zvíře. Majitel ubytovaného zvířete/psa, nese plnou zodpovědnost za následky jeho chování. Pokud během pobytu v hotelu společnosti Chateau Mcely s.r.o.  dojde k poškození majetku ať už v ubytovací, restaurační nebo jiné části hotelu., vyhrazují si tyto právo na úhradu vzniklé škody a to včetně případného vyřazení pokoje na dobu nutnou k jeho opravě. Toto se vztahuje i na škody zjištěné po odjezdu hosta a Chateau Mcely s.r.o. si vyhrazuje právo na doúčtování nákladů zpětně. V případě hlučnosti psa či poškozování majetku hotelu si  společnost Chateau Mcely s.r.o. vyhrazuje právo smlouvu o ubytování ihned a bez náhrady ukončit.
 • Rodiče nesou zodpovědnost za chování a způsobené škody svých dětí během pobytu. Chateau Mcely s.r.o. si vyhrazuje právo zrušit / přerušit pobyt, pokud se děti / hosté budou chovat neadekvátně během svého pobytu. Příplatky za děti ve věku od 6 do 12 let činí 790 Kč za noc a dítě, od 12 let pak 1 290 KčK za noc a dítě. Chateau Mcely s.r.o. nenese zodpovědnost za to, pokud si hosté o ceně pobytu za dítě neověřili během rezervačního procesu a jsou povinni doplatit případné cenové rozdíly na místě před započetím ubytování. 

PRÁVA A POVINNOSTI HOTELU:

 • Hotel je povinen pro Hosta zajistit ubytování na základě předem dohodnutých služeb, které odpovídají standardu Hotelu.
 • V případě, že Hotel nemůže Hosta ubytovat na základě předem vytvořené a potvrzené rezervace z důvodu výjimečné situace - jako např. exkluzivita hotelu, situace související se zdravotním stavem personálu atd,  má Hotel povinnost zajistit pro Hosta adekvátní ubytování v jiném zařízení stejné kategorie za stejných finančních podmínek, nikoliv však ve stejné kategorii pokoje. A to v termínu původním nebo náhradním. Chateau Mcely s.r.o. si vyhrazuje právo v tomto případě tuto výjimečnou situaci nekompenzovat nijak jinak než je uvedeno viz výše. Chateau Mcely  s.r.o. si v tomto případě rozvněž vyhrazuje právo od ubytovací smlouvy odstoupit pokud není jiná dohoda možná.   

DALŠÍ UJEDNÁNÍ:

 • Tyto podmínky jsou platné od 1. 1. 2022 a Chateau Mcely s.r.o. si vyhrazuje právo jejich změn a Host je povinen se řídit těmito aktuálními podmínkami.
 • Chateau Mcely s.r.o. shromažďuje osobní údaje Hosta pouze po dobu nezbytně nutnou do ukončení poskytování sjednaných služeb, nebo dle zákona, a tyto údaje neposkytuje dalším osobám.