Historie zámku Mcely

Mcely jsou malebná vesnička s původními historickými dřevěnými stavbami a barokním kostelíkem z 16. století, čítají přibližně tři sta obyvatel a jejich okolí je oblíbenou rekreační oblastí, a to hlavně pro obyvatele nedaleké Prahy.  Jaká je vlastně historie zámku?


• 1000 let př. n. l. Už tisíc let před Kristem v této lokalitě vystavěli své hradiště tehdejší obyvatelé České kotliny a četné stopy v okolí zanechali i staří Keltové.

• Rok 1252 První věrohodný doklad o existenci osady s podivuhodným staročeským jménem Mcely nacházíme na starém pergamenu z roku 1252.

• Rok 1653 Hrabě Jan Kristián z Valdštejna vybudoval první zámek Mcely.

• Rok 1808 Zámek koupil baron Jan Filip Wessenberg-Ampringen.

• Rok 1841 Zpustlý barokní zámek byl přebudován na nové sídlo ve střízlivém klasicistním slohu. Do zbrusu nové budovy se s rodinou nastěhoval Jindřich, syn barona Jana Filipa Wessenberga-Ampringen. Panství zůstalo v majetku rodu až do roku 1859.

• Rok 1849 Podle starých záznamů se devět let před podobnou událostí v Lourdech zjevila třem děvčátkům na malém poli mezi zámkem Mcely a sousedícím kostelem Panna Marie. Údajná zjevení Panny Marie jsou známá jako Mcelský zázrak.

• Rok 1863 Mezi roky 1863 a 1869 zámek Mcely obýval rod hraběte Boos-Waldecka.

• Rok 1869 Hrabě Filip Boos-Waldeck v roce 1869 prodal zámek s velkostatkem princi Hugo Maxmiliánovi z knížecího rodu Thurn-Taxisů, který měl sídlo v nedaleké Loučeni. Jeho potomci vlastnili zámek Mcely až do roku 1948. Do dnešního dne se po okolí tradují historky o nevázaných radovánkách mladých Thurn-Taxisů, jejich parforsních honech, večírcích s baletkami a herečkami, psincích a dostihových stájích a vůbec všech vymoženostech života tehdejší aristokracie.

• Rok 1903 Západní křídlo zámku se kvůli špatným základům muselo zbourat a na jeho místě byl postaven dřevěný sál pro divadlo a kino. Nákladná úprava zámku byla podnícena sňatkem prince Ericha Thurn-Taxise s hraběnkou Gabrielou Kinskou. Jejich početná rodina pak na zámku žila až do roku 1925.

• Rok 1939 Po smrti prince Alexandra Jana se zámek stal rodovým sídlem jeho vnuka prince Luigiho della Torre e Tasso a jeho manželky Fanny Goodyear.

• Rok 1948 Zámek Mcely byl využíván k různým účelům ministerstvy zahraničních věcí a vnitra. Chátrající zámek postupně upadal do havarijního stavu.

• Rok 2004 Dne 15. června manželé Inéz a James Cusumano zahajují náročnou a rozsáhlou rekonstrukci zámku. 

• Rok 2006 Chateau Mcely otevírá brány svým prvním hostům.

• Rok 2010 Rekonstrukce druhé části parku a zrození MCELY BOUQUET SPA.